Gayretli ; “Kamu çalışanlarına daha fazla katı sağlamak önceliğimiz”

Gayretli ; “Kamu çalışanlarına daha fazla katı sağlamak önceliğimiz”

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli Yerel Yönetimler Hizmet Kolunun Yetkili Sendikası Bem-Bir-Sen olarak 5.Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini Kamuoyu ile Paylaşarak, Aile, Çalışma ve Sosyal

A+A-

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon olan Memur-Sen ve yerel yönetimler hizmet kolunda 14 yıldır yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen olduğunu hatırlarak, 2020-2021 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme tekliflerini kamuoyuna duyurarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulduğuna değindi.

 

Gayretli 1 Ağustos’ta başlayacak ve yaklaşık 3 milyonu çalışan 2 milyonu kamu emeklisi toplam 5 milyon kamu görevlisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde gerçekleştirilen basın açıklaması ile tekliflerini açıklayan Memur-Sen bu yıl da yetkili konfederasyon olarak masaya oturacağına değinerek; “Yerel yönetimler hizmet kolunda ise Bem-Bir-Sen, 14 yıldır olduğu gibi bu yılda yetkili olarak masada olacak.  Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) 5. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi, Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Teklifleri ise Genel Başkanımız Levent Uslu, Genel Başkan Yardımcılarımız Recayi Karslı, Medeni Sevinç, Ahmet Selim Kadıoğlu ve Nurettin Sever tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a iletildi.

 

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli Yerel Yönetimler hizmet koluna ilişkin taleplere ek olarak Yetkili Konfederasyon Memur-Sen tarafından da teklifler bakanlığa teslim edildiğini belirterek; “ Buna göre; 2020 yılı için: 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere %3 Refah Payı +Taban Aylığa 200 TL zam + Birinci Altı Ayda %8, ikinci Altı Ayda %7 zam, 2021 yılı için: 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere %2 Refah Payı Birinci Altı Ayda %6, ikinci Altı Ayda %6 zam artışı istenirken, kamu görevlileri toplu sözleşmesinin kapsamına Refah Payı’nın girmesi ve gelirin adil dağılımının gerçekleşmesi talep edildi.” Dedi.

 

Yapılan teklifte Yerel Yönetimler hizmet kolunda yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen’in, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin yaptığı 43 maddelik teklifinde dikkat çeken başlıklar olduğuna değinen Gayretli; “Çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarını içerin 43 maddelik teklif paketimizi bakanlığımıza ilettik. Yapılan saha ve şuralar neticesinde belirlenen maddelerimiz ile hem çalışanlarımızın hem de kamunun ortak paydada buluşturmak ve kamu çalışanlarına daha fazla katı sağlamak önceliğimiz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.” Dedi.

Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli açıklamasının ardından 5.Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerini basın mensupları ile paylaştı.

Bem Bir Sen’in teklifleri;

- Sosyal Denge Tazminatına Esas Oran Artırılmalıdır.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200’üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, çeşitli adlar altında yapılan ödemelere (bayram ikramiyesi, eğitim yardımı, yakacak yardımı ve benzeri adlarla yapılan ödemeler), görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro ve görev unvanı işe derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

 

Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.

 

- Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmelidir

Yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin tamamı istisnasız kadroya geçirilmelidir. Eşitlik ilkesi gereği hizmet kolları arasında fark gözetilmeksizin sözleşmeli personele kadro verilmelidir. Yerel yönetimlerde çalışan personellerin kadroya alınma işleminde 31 Mart 2019 tarihi esas alınmalıdır.

 

- Yiyecek Yardım Yönetmeliği Kamu Görevlilerine Her Çalışma Günü İçin Bir Öğün Yemek Verecek Şekilde Düzenlenmelidir

Bu Toplu Sözleşme kapsamına giren kamu görevlilerinden, 31.07.2019 tarihi itibarıyla alınmakta olan yemek bedeli tutarlarında, artış yapılmaz.

Yiyecek Yardım Yönetmeliği kamu görevlilerine her çalışma günü için bir öğün yemek verecek şekilde düzenlenmelidir. Yemekhane olmaması veya görevleri sebebiyle (sahada, arazide) yemekhanede yemek verilmeyenler için günlük 3000 kaloriye denk gelecek şekilde nakdi olarak ödeme yapılır. Yönetmelik gereği yemek çıkarılmayan yerlerde yemek ücreti ödenir.

 

-Sosyal Denge Tazminatı Ödemeleri, Oluşturulacak İkinci Basamak Emeklilik Sistemine Dahil Edilmelidir

Sosyal denge tazminatı ödemelerinden ikinci basamak sosyal güvenlik primi alınmasına ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

 

-Personele Servis Yardımında, İlişkili Kuruluşlarda Çalışanların Da Kapsama Dahil Edilmesi, Personel Sayısı Az Olan Yerlerde Ücretsiz Toplu Taşım Kartı Verilmesi

Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışanlardan, bu Toplu Sözleşme kapsamına girenlere; mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda, mesai günleri çalışma yerlerine gidiş-gelişlerinde belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları için toplu taşıma kartı verilir. Belediyeler veya bağlı kuruluşları tarafından işletilen toplu ulaşım araçlarına, kamuya ait diğer toplu ulaşım araçlarına da biniş hakkı sağlayacak şekilde ortak toplu taşıma kartı düzenlenen yerlerde çalışanlara ise, toplam biniş sayıları değişmemek kaydıyla bu ortak toplu taşıma kartı verilir.

 

- Yeşil Pasaport Kapsamı Genişletilmelidir

Yeşil pasaport 5. derecedeki memur personellere kadar verilmelidir. Engelli çalışanların erken emekli olabilmeleri nedeniyle, yeşil pasaport hakkının daha erken dönemde verilmesi sağlanır.

 

- İtfaiye Ve Zabıta Çalışanlarının Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenleme Yapılmalıdır

Zabıta çalışanlarının hak ettiği Fiili Hizmet süresi zammı verilmelidir. 5510 sayılı kanunun 40’ıncı maddesi ile 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı yönetmelikte fiili hizmet süresi zammı alan meslekler ve fiili hizmet süresi belirtilmiştir. Kanunun ve yönetmeliğin 15’inci maddesine göre İtfaiye ve Yangın Söndürme İşlerinde Çalışanların yıllık 60 gün fiili hizmet süresi zammı alması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 05.06.2009 tarihinde B.13.2.SGK.0.10.03.00-509 sayılı Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması konulu genelgesinde sadece yangına giriş süresinin baz alınacağı şeklinde yanlış bir yorum yapmıştır. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin, itfaiye teşkilatının görevleri başlıklı 6. maddesinde yer alan tüm görevleri ve tüm itfaiye çalışanlarını kapsayacak şekilde, 60 günlük fiili hizmet süresi zammı Kanunda ve Yönetmelikte belirtildiği gibi uygulanarak, mevcut genelge iptal edilmelidir.

 

-Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Açılması Mecburi Hale Getirilmelidir

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi sınırlandırılmalı ve keyfi uygulamalar engellenmelidir. Bu konudaki takdir yetkisinin genişliği, üyelerimizin ekonomik kayba uğramasına sebep olduğu gibi, unvan değişikliği ve görevde yükselme hakkının kullanılmasını da engellemektedir. Dolayısıyla,  boşalan kadrolar için belirli bir süre içerisinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı açılması mecburi hale getirilmelidir. Görevde yükselme sınavları MEB veya açıköğretim işbirliğiyle yapılmalıdır.

 

-Yangın Söndürme Faaliyetleri Sırasında Ölen Veya Malul Hale Gelen İtfaiye Personeli İçin De Orman Personeli Gibi Nakdi Tazminat Ödenmelidir

31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölmüş veya malûl olmuş veya engelli hâle gelmiş itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.