Av.Anıl Türkoğlu

Av.Anıl Türkoğlu

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞININ İSTİSNALARI NELERDİR?

A+A-

Covid-19 salgın hastalığının toplum nezrindeki olumsuz ekonomik etkinin azaltılması adına 16 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu’na eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. 

Geçici madde ile belirtilen 3 aylık süre birkaç defa uzatılarak 17.03.2021 tarihine değin uygulamada kaldı. Son olarak 17.03.2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile süre 2 ay daha uzatıldı.

Geçici madde gereği yasak süresince işverenler işçilerini istisnalar dışında işten çıkarmamakla yükümlendirildirler. Düzenlemeye aykırı hareket etmenin müeyyidesi ise, işten çıkarılan her işçi için ayrı ayrı olmak üzere fesih tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret tutarında idari para cezası verileceği yönünde belirlendi.

Pek tabi ki büyük emekler ile uğraş veren işçilerimizin, işlerinin elinden alınmasını hiç kimse istemez, hele ki böylesine zorlu bir pandemi sürecinde.

Ancak toplum nezrinde işçi çıkarma yasağının hiç istisnası olmadığı, işçinin yasak sürecinde hiçbir surette işten çıkarılamayacağı izlenimi olduğu görülmekte. Bu sebeple siz değerli okurlara kısaca işçi çıkarma yasağının istisnalarından bahsetmekte fayda görüyorum. 

İstisna hallerine tasniflendirerek bakacak olursak;

1- Belirli süreli olarak iş/hizmet sözleşmesi düzenlemiş işçilerin, sözleşme süresinin bitimi halleri,
2- İş kanunun 25/2 maddesinde düzenlenen işçi tarafından yapılan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, 

-Kanun metninde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller başlığı altında hangi durumların/davranışların bu madde kapsamında değerlendirileceği açıkça ifade edilmiştir. Birkaç tanesine örnek vermek amacıyla değinmek gerekirse, işçinin devamsızlık halleri, iş verene veya işverenin ailesine karşı şeref ve namuslarına dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, işçiye hatırlatılmasına rağmen görevini gereği gibi yerine getirmemesi… 

3-İş yeri, faaliyelerine son verdiği takdirde,
4- İşin son bulması halleri,

-Örnek vermek gerekirse, ormandan işveren tarafından gösterilen  odunları kesme, inşaat yapma vb. işler. Bu işlerin ortak özelliği ise işçi ve işveren arasında mutabakata varılan işin bitmesi ile aralarındaki ilişkinin son bulacağıdır.

Belirtilen istisnaların oluşması neticesinde işveren, idari ve adli bir ceza ödemeksizin işten çıkarma işlemlerini yapabilecektir.

Sonuç olarak geçici kanun maddesi ile getirilen işçi çıkarma yasağı, ile iş verenlerin, 25/2 maddesinde sayılan haller dışında işçinin tüm hak ve alacaklarının verilerek işten çıkartılmasının önüne geçilmiştir. İş verenlerin sadece belirli ve sınırlı şartların gerçekleşmesi neticesinde, çalışanlarını işten çıkarabileceği düzenleme altına alınmıştır. Şunu da eklemekte fayda var ki, işçilerin kendi isteği ile işten ayrılmaları hususunda herhangi bir engel de bulunmamaktadır. 

Büyük özveri ve  çaba ile verilen emeklerin eksiksiz bir şekilde mükafatlandırıldığı, iş güvenliği önlemlerinin dikkat ve özümsenerek alındığı, işçi ve işverenlerin birbirlerine yabancılaşmadığı, sağlık ve mutluluk ile perçinlenen çalışma alanlarına en kısa zamanda kavuşmak ümidiyle, hoşça-kalın. 


 

Önceki ve Sonraki Yazılar