Av.Anıl Türkoğlu

Av.Anıl Türkoğlu

ARAZİNİZDEN ELEKTRİK DİREĞİ GEÇİYORSA TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ.

A+A-

Günümüze dek nüfusun hızla artması buna paralel olarak teknolojideki gelişmeler idare tarafından yapılan kamu hizmetlerinin de kapsamı artırmakta, coğrafyamızın her noktasına ulaşılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde elektriğin ulaşamadığı yer sayısı yok denilecek kadar azalmış, yer altı ve yer üstünde konumlanarak elektrik direkleri ve kablo teçhizatları sayısız çoğunluğa ulaşmıştır. Pek tabi ki bu durum hukuki anlamda neticeler doğurmakta ve bir takım sorunlara yol açmaktadır.

Elektrik direklerinin dağıtımda, münhasıran kamuya tahsis edilmiş yerlerin kullanılması günümüzde mümkün görünmemekte, haliyle hizmet kapsamında vatandaşlara ait özel mülklere kamusal müdahaleler yapılarak, yüksek gerilim hatları, elektrik direkleri, trafolar, kablo teçhizatları gibi zorunlu materyaller özel mülkler üzerine konumlandırılmaktadır.

İdarenin, vatandaşlara ait özel mülklere müdahalede bulunması hukuki prosedür gereği belli şartlar gerektirmekte ve akabinde idare adına maddi yönleri de içeren bir takım yükümlükler doğurmaktadır. Aksi takdirde kamulaştırmasız el atma, idare tarafından Anayasa'ya ve kanuna aykırı olarak oluşturulmuş bir duruma yol açabilecek ve idareye kanuna aykırı davranışından fayda sağlama imkânı verebilecektir.

Özel mülke sahip olan bir kimse taşınmazının üstündeki hava veya altındaki arz katmanından ve zemininden yararlanma hakkına sahiptir Bu kapsamda arazisinde elektrik direği, trafo yüksek gerilim hattı gibi TEDAŞ önderliğinde kurulan diğer ilgili sistemler, vatandaşlarımızın lehine tazminat hakkı doğurmaktadır. İdare kamu gücü ve hizmeti kapsamında özel mülklere müdahalede bulunacaksa kamulaştırma ve diğer ilgili hukuki prosedürlere uymak zorunda ve sorumluluğundadır.

 

 

Arazinizin zeminine TEDAŞ tarafından konumlandırılan materyalleri için kamulaştırma bedeli olan tazminat, arazinizin zemini üzerinde konumlandırılan kablo teçhizatları için ise idareye irtifak hakkı tanımlanacak ve neticesinde irtifak hak bedeli olarak mülk sahibine parasal değer ödenecektir.

TEDAŞ’tan tazminat isteyebilmek için, müdahale olan taşınmazın maliki yada maliklerinden biri olmanız gerekmektedir. İcra/kira sözleşmesine dayanarak bu tazminatı isteyemezsiniz.

Tazminat miktarını; “müdahale olan taşınmazın rayiç bedeli, arazi üzerine konumlandırılan materyallerin büyüklükleri ve miktarları gibi hususlar” belirlemekte, haliyle her arazi için farklı bedeller ortaya çıkmaktadır.

                                                                Umutla, sevgiyle, hoşça-kalın.

ARAZİNİZDEN ELEKTRİK DİREĞİ GEÇİYORSA TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ.

Günümüze dek nüfusun hızla artması buna paralel olarak teknolojideki gelişmeler idare tarafından yapılan kamu hizmetlerinin de kapsamı artırmakta, coğrafyamızın her noktasına ulaşılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde elektriğin ulaşamadığı yer sayısı yok denilecek kadar azalmış, yer altı ve yer üstünde konumlanarak elektrik direkleri ve kablo teçhizatları sayısız çoğunluğa ulaşmıştır. Pek tabi ki bu durum hukuki anlamda neticeler doğurmakta ve bir takım sorunlara yol açmaktadır.

Elektrik direklerinin dağıtımda, münhasıran kamuya tahsis edilmiş yerlerin kullanılması günümüzde mümkün görünmemekte, haliyle hizmet kapsamında vatandaşlara ait özel mülklere kamusal müdahaleler yapılarak, yüksek gerilim hatları, elektrik direkleri, trafolar, kablo teçhizatları gibi zorunlu materyaller özel mülkler üzerine konumlandırılmaktadır.

İdarenin, vatandaşlara ait özel mülklere müdahalede bulunması hukuki prosedür gereği belli şartlar gerektirmekte ve akabinde idare adına maddi yönleri de içeren bir takım yükümlükler doğurmaktadır. Aksi takdirde kamulaştırmasız el atma, idare tarafından Anayasa'ya ve kanuna aykırı olarak oluşturulmuş bir duruma yol açabilecek ve idareye kanuna aykırı davranışından fayda sağlama imkânı verebilecektir.

Özel mülke sahip olan bir kimse taşınmazının üstündeki hava veya altındaki arz katmanından ve zemininden yararlanma hakkına sahiptir Bu kapsamda arazisinde elektrik direği, trafo yüksek gerilim hattı gibi TEDAŞ önderliğinde kurulan diğer ilgili sistemler, vatandaşlarımızın lehine tazminat hakkı doğurmaktadır. İdare kamu gücü ve hizmeti kapsamında özel mülklere müdahalede bulunacaksa kamulaştırma ve diğer ilgili hukuki prosedürlere uymak zorunda ve sorumluluğundadır.

 

 

Arazinizin zeminine TEDAŞ tarafından konumlandırılan materyalleri için kamulaştırma bedeli olan tazminat, arazinizin zemini üzerinde konumlandırılan kablo teçhizatları için ise idareye irtifak hakkı tanımlanacak ve neticesinde irtifak hak bedeli olarak mülk sahibine parasal değer ödenecektir.

TEDAŞ’tan tazminat isteyebilmek için, müdahale olan taşınmazın maliki yada maliklerinden biri olmanız gerekmektedir. İcra/kira sözleşmesine dayanarak bu tazminatı isteyemezsiniz.

Tazminat miktarını; “müdahale olan taşınmazın rayiç bedeli, arazi üzerine konumlandırılan materyallerin büyüklükleri ve miktarları gibi hususlar” belirlemekte, haliyle her arazi için farklı bedeller ortaya çıkmaktadır.

                                                                Umutla, sevgiyle, hoşça-kalın.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar